Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

1960-1977 - период, посветен на хорово песенно творчество, на интензивна академична и публицистична дейност, на развитието на музикалната художествена самодейност, на активно участие в работата на Съюза на българските композитори.

1961 - написва поемата за смесен хор “Моята родина” по текст на Иван Бонев.

1961 - през м. май е избран за член на Президиума на БАН (до 1973).

1961 - написва цикъла детски песни: "Вечер над лагера", текст Георги Алексиев, "Есен", текст Емануил Попдимитров, "Партизанската елхичка", текст Стоян Георгиев, "Преди ваканцията", Георги Алексиев и "Пролет", текст Асен Разцветников.

1961 - написва песента за дамски хор "Три пътеки", текст Петър Лаловски.

1961 - официално се чества 65 годишнината на композитора и е награден с орден Народна Република България I-ва степен.

1961 - през м. ноември е представител на Народна република България - Съюз на българските композитори на Международния конгрес на композиторите в Берлин.

1962 - определен e за член на разширения художествен съвет на Българска концертна дирекция при Министерство на просветата и културата.

1962 - като член на Президиума на СБК участва в Седмицата на българската музика в Старозагорски окръг (6-13 май).

1962 - с решение на Министерския съвет е определен за член на Правителствената комисия за Димитровските награди.

1963 - един от инициаторите и активен организатор на Събора-надпяване на Рожен, който обединява опита от предходните събори в Граматиково, Елхово и Добрич и става трайна форма на изява на музикалния фолклор.

1963 - награден е с орден "Кирил и Методий" I-ва степен.

1964 - като член на Президиума на СБК участва във Фестивала на българската симфонична музика в Русе (20.03-05.04) .

1964 - като член на Президиума на СБК  участва в Международния фестивал Джордже Енеску в Букурещ (11.09.64).

1965 - един от инициаторите и организаторите на Първия национален събор на народното творчество в Копривщица.

1965 - като представител на България е члена на журито на Международния конкурс за полифонично хорово пеене в гр. Арецо, Италия (от 24.08.65).

 

1966 - на 10 април почива съпругата на композитора.

1966 - официално се чества 70 годишнината на композитора и е удостоен със званието "Герой на социалистическия труд".

1967 - назначене е за Председател на Националния съвет по художествена самодейност при Комитета за изкуство и култура.

1967 - излиза сборникът му с избрани статии "Петко Стайнов за българската музикална култура". Съставители Агапия Баларева и Елена Тончева, редактор Венелин Кръстев.

1969 - по решение на Секретариата на Съюза на българските композитори е негов представител в Седмицата на българската музика в СССР (16-30.09.69).

1971 - официално се чества 75 годишнината на композитора и е награден с орден "Георги Димитров".

1971 - избран е за почетен председател на Съюза на слепите в България.

1972 - назначен е от Президима на БАН за член на Главна редакция на енциклопедията "България".

1976 - официално се чества 80годишнинатанакомпозитора

1977 - Петко Стайнов почива в София на 25 юни.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP