Фондация “Петко Груев Стайнов”
  История
  Цели
 Дейности
   Музикални празници
   Международен хоров фестивал “Петко Стайнов”
   Издателска дейност
   Стипендии и награди
   Участие в проекти
  Архив на проявите
    Архив на музикалните празници
    Архив на МХФ “Петко Стайнов”
  Управление
  Устав
  Финансиране

Фондацията е основана през 1998г. от роднини и близки сътрудници на Петко Стайнов.

Целите на фондацията са:

  1. популяризиране на творчеството и общественото дело на големия български композитор Петко Груев Стайнов в страната и чужбина;
  2. популяризиране на българското музикално творчество и хорово дело в страната и чужбина;
  3. подпомагане развитието на българското музикално творчество, изпълнителско изкуство и музикознание и в частност на младите композитори, диригенти, изпълнители,изследователи;
  4. подпомагане музикалните и другите културни дейности на град Казанлък;
  5. подпомагане на всякакви дейности, насочени към утвърждаването на националната самобитност на българското музикално изкуство и култура;
  6. организиране и поддържане, самостоятелно или в сътрудничество с читалище и музей "Искра" и община Казанлък, на музей "Петко Стайнов" в къщата на Петко Груев Стайнов.
© 2022 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP