Фондация “Петко Груев Стайнов”

ДОМ ПЕТКО СТАЙНОВ е устроен от фондация “Петко Груев Стайнов” в родната къща на композитора в Казанлък, ул.”акад.Петко Стайнов” № 13 като културно средище, включващо:

МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Музейната експозиция, уредена от Историческия музей “Искра” по договор за съв­местна дейност с фондация “Петко Груев Стайнов, благодарение на използваните компютърни технологии, представя материали и документи не само от фондовете на Историческия музей “Искра”, но и от фондовете и библиотеките на Централния научен архив на Българската академия на науките, на Централния държавен архив, на Института за изследване на изкуствата към БАН, на Съюза на българските композитори, на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, на Софийската филхармония, на Народно читалище “Искра-1860” и др. Експозицията представя жизнения път на композитора, симфоничното и хоровото му творчество, академичната и музикално-обществената му дейност, публицистиката му, връзките с родния край, националното признание, на което се е радвал и радва. Експонирани са, със съответни анотации, оригинали и факсимилета на оригинали и печатни издания на партитури на голяма част от творбите на Петко Стайнов, разнообразни фотоматериали и документи, отзиви в българския и чуждестранния печат за произведенията му, концертни програми и афиши, негови статии и публикации, лични вещи, ордени и медали, с които е удостояван.

Озвучена е с изпълнения на симфонични и хорови творби на композитора.

 

МУЗИКАЛЕН САЛОН

В музикалния салон е разположено пианото на Петко Стайнов от 20-те години на  ХХ век. Салонът се използва за обучение по музика и провеждане на продукции, малки ка­мерни концерти, литературни четения и други културни прояви.


Разполага с 30 места за сядане, а с отворена врата към вестибюла може да поеме 40 души.

 

ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ

Електронният архив е предназначен за посетителите на музейната експозиция, които желаят да получат по-богата информация за композитора, както и за ученици, студенти и изследователи, които проучват живота, творчеството и многостранните дейности на Петко Стайнов. Неговият първи етап е достъпен по Интернет от есента на 2006 год.чрез сайта на Дом Петко Стайнов и пряко - на долупосочените адреси. Той предлага около 10  000 дигитални изображения на документи и материали от фондовете и библиотеките, представени в музейната експозиция. Към края на 2011 год. са достъпни следните рубрики:

- публикации за Петко Стайнов в България;

- публикации за Петко Стайнов в чуждестранния печат ;

- оригинали и печатни издания на партитури и щимове на произведенията на Петко Стайнов;

- статии, интервюта и други публикации от Петко Стайнов;

- фотоматериали за живота и музикално-обществената дейност на Петко Стайнов;

- опис с анотации на издадени грамофонни плочи, аудиокасети и компакт дискове и други записи с произведения на Петко Стайнов;

- докуменни на Петко Стайнов с биографичен характер;

- документи от служебната и обществена дейност на композитора.

 

Адрес на Дома

http://www.staynov.net

 

Адрес на Електронния архив

http://archives.staynov.org

© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP