НачалоEnglish
Дом “Петко Стайнов”НонотекаФонотекаЗа контакти

Цели

Фондацията е основана през 1998г. от роднини и близки сътрудници на Петко Стайнов.

Целите на фондацията са:

  • популяризиране на творчеството и общественото дело на големия български композитор Петко Груев Стайнов в страната и чужбина;
  • популяризиране на българското музикално творчество и хорово дело в страната и чужбина;
  • подпомагане развитието на българското музикално творчество, изпълнителско изкуство и музикознание и в частност на младите композитори, диригенти, изпълнители,изследователи;
  • подпомагане музикалните и другите културни дейности на град Казанлък;
  • подпомагане на всякакви дейности, насочени към утвърждаването на националната самобитност на българското музикално изкуство и култура;
  • организиране и поддържане, самостоятелно или в сътрудничество с читалище и музей "Искра" и община Казанлък, на музей "Петко Стайнов" в къщата на Петко Груев Стайнов.