НачалоEnglish
Дом “Петко Стайнов”НонотекаФонотекаЗа контакти

Участие в проекти

 

Фондацията е участвала като главен изпълнител или подизпълнител (съизпълнител) в реализирането на следните проекти, субсидирани от фондовете за финансиране на творчески проекти към Министерството на културата, от Столична програма „Култура” на Столична община от Американска фондация за България и други организации:

"Интернет-страница база данни за български композитори и музиколози", съдържаща актуализирана база данни за жизнения път и творчеството на български композитори и музи­колози на български и английски език. 2002-2003 г. Субсидия от  Национален фонд „Култу­ра”.

"Интернет-страница на Дом Петко Стайнов”. Осигурява виртуално посещение на м­узейната експозиция и запознаване с дейността на културното средище, организирано от Фондацията в родната къща на композитора в Казанлък. 2002-2003 г. Субсидия от Националния център по музеи, галерии и изобразително изкуство.

“Музикален празник “Петко Стайнов – София’2001”, цикъл от концерти и кръгла маса, посветени на 105-та годишнина от рождението на Петко Стайнов. 2001 г. Субсидия от Национален фонд „Култура”.

Издаване на компакт диск „110 години Петко Стайнов”, съдържащ концертна увертю­ра „Балкан” и Втора симфония в до минор. 2005 г. Субсидия от  Националния център за музика и танц.

„Портален сайт за българското хорово изкуство”, съдържащ информация за:

- историята, целите, статута, организацията, териториалната структура, управлението и дейностите на Българския хоров съюз;

- действащите български хорове - видова структура, териториално разпределение, подробни данни за хоровете-членове на БХС;

- българските хорови диригенти;

- българските композитори на хорова музика;

- българското хорово творчество;

- периодичните и предстоящи хорови празници, фестивали, конкурси и концерти в страната и чужбина.

2003-2004 г. Субсидия от Национален фонд „Култура”.

Хоров празник „Петко Стайнов – Казанлък’2005“ - участие на хора на слепите „Акад. Петко Стайнов” в празника. Субсидия от  Националния център за му­зи­ка и танц.

Производство на видеофилм за Дом Петко Стайнов.  Филмът представя музейната експо­зиция, концертната и културно-просветна дейност на Дома. 2006 г. Субсидия от  Националния център за музика и танц.

Прояви, посветени на 110-та годишнина на Петко Стайнов.  Хоров концерт „Непреходност” в камерна зала „България. 2006 г. - Субсидия от  Националния център за музика и танц.

Музикален празник „Петко Стайнов-София 2008”. Концерт незрящи музиканти „Музиката е светлина”. 2008 г. Субсидия от Столична програма „Култура” на Столична община.

Музикален празник „Петко Стайнов-Казанлък 2008”. Концерт незрящи музиканти „Музиката е светлина”. 2008 г. Субсидия от Дирекция „Музика и танц” на Министерство на културата.

Издаване сборник „Петко Стайнов в паметта на времето”. Съдържа отзиви за творчеството и музикално-общественото дело на Петко Стайнов от 1924 г. до наши дни. 2009 г.  Субсидия от Столична програма „Култура” на Столична община.

Издаване сборник „Петко Стайнов – хорови песни”. Съдържа 14 от най-изпълняваните и обичани от публиката песни на композитора. 2010 г. Субсидия от Американска фондация за България.

Издаване сборник „Петко Стайнов – хорови балади”. Съдържа всички хорови балади на композитора. 2011 г. Субсидия от Американска фондация за България.