Фондацията учредява стипендии за учащи и специални награди на музикални фес­ти­вали и други форми на музи­кални състезания. Към момента са учредени следните стипендии и награди:

1. Ученическа стипендия по музика “Петко Стайнов” за Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов”, Варна. Стипендиантите се определят ежегодно от преподавателите по музика на училището. Стипендията, освен парична сума включва и участието на наградения ученик в един от концертите на музикалния празник “Петко Стайнов”, организиран ежегодно от Фондацията в София или друг град на страната.

Стипендианти:

2001 г. – Галина Кръстева

2002 г. – Аглика Данова

2003 г. – Илона Калчева

2004 г. – Ивомира Михайлова

2005 г. – Ивайло Цанков

2006 г. - Станслава Георгиева

2007 г. – Валери Маринов

2008 г. – Николай Исидоров

2009 г. – Джанан Саид

2010 г. – Желяз Колев

2011 г. – Златина Дякова

2012 г. – Тодорка Тодорова

2013 г. – Бехие Ахмед

2014 г. – Гьонюл Нихат Мустафа

 

2. Ученическа стипендия по музика “Петко Стайнов” за гимназия „акад. Петко Ста­нов”, Казанлък. Стипендията не е реализирана, тъй като до момента в гимназията няма разкрита музикална паралелка.

 

3. Ученическа стипендия по музика “Петко Стайнов” за Националното училище по изкуствата "Добри Христов", Варна. Стипендиантите се определят ежегодно от преподавателите по музика на училището.

Стипендианти:

2007 г. – Георги Иванов

 

4. Ученическа стипендия по музика “Петко Стайнов” за Националнотомузикално училище "Любомир Пипков", София. Стипендиантите се определят ежегодно от преподавателите по музика на училището.

Стипендианти:

2007 г. – Олга Коева

2008 г. – Олга Коева

2009 г. – Михаела Колева

2010 г. – Михаела Колева

2011 г. – Михаела Колева

2012 г. – Михаела Колева

2013 г. – Михаела Колева

2014 г. – Михаела Колева

 

5. Ученическа стипендия по музика “Петко Стайнов” за Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, София. Стипендиантите се определят ежегодно от преподавателите по музика на училището.

Стипендианти:

2009 г. – ВаняДимитрова

2010 г. – Катрин Димитрова

2011 г. – Моника Методиева

2012 г. – Виктория Дамянова

2013 г. – Петя Йорданова

2014 г. – Радостина Павлова

 

6. Студентска стипендия по музика “Петко Стайнов” за Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", София. Стипендиантите се определят ежегодно от преподавателите пв Академията.

Стипендианти:

2011 г. – Ваня Димитрова

2012 г. – Ваня Димитрова

2013 г. – Ваня Димитрова

2014 г. – Десислава Мирчева

 

7. Студентска стипендия по музика “Петко Стайнов” за Академията за музикално, танцово и изобразотиелно езкуства, Пловдив. Стипендиантите се определят ежегодно от преподавателите пв Академията.

Стипендианти:

2009 г. – Петя Алексиева

2010 г. – Даниела Денчева

2011 г. – Даниела Денчева

2012 г. – Георги Станев

2013 г. – Георги Станев

2014 г. – георги Станев

 

8. Специална награда на фондация “Петко Стайнов” за Международния майски хоров конкурс „проф. Георги Димитров”, Варна за най-добро изпълнение на българска творба от чуждестранен хор. Наградата се присъжда от международното жури.

Лауреати:

2005 г. - 

2003 г. – 

Хор към Академията за музика, театър и изобразителни изкуства гр. Кишинев, Молдова с диригент Илона Степан

  Детски хор „Лакримоза” гр. Кишинев, Молдова с диригент Анжела Присакару
  Женски хор „Ренесанс” гр. Кишинев, Молдова с диригент Оксана Филип
2005 г. - Хор към западен Мичигански Университет – Мичиган, САЩ с диригент Джо Милър
  Младежки хор Билкент – Анкара, Турция с диригент Елена Пушкова
2007 г. - Смесен младежки хор БАЛСИС – Рига, Латвия с диригент Инц Тетеровски, за изпълнението на песента „Унес” от Александър Текелиев
2008 г. - Смесен академичен хор при Приморски университет (APZ UP), Копер, Словения с диригент Амброж Чопи, за изпълнение на песента „До утре” от Жул Леви
2009 г. - Детски хор „Кантемус”, Кишинев, Молдова с диригент Денис Сеузов за изпълнение на песента „Гайдар” от Светослав Обретенов
2010 г. - Смесен хор „Римски градски хор”, гр. Рим, Италия с диригент Мауро Маркети за изпълнение на песента „”Бяло утро” от Александър Текелиев
2011 г. - Камерен (смесен) хор „Глиер” към Киевския музикален институт – Киев, Украйна с диригент Зоя Томсън за изпълнението на песента „Звезди” от Емил Табаков
2012 г. - Хор „Кресчендо” – Кривой рог, Украйна с диригент Виктория Сергеева за изпълнението на песента „Сеяла е малка мома” от Георги Димитров
2014 г. - Вокален ансамбъл „Бревис” – Осиек, Хърватия с диригент Антоанета Радокай-Йеркович за изпълнението на песента „Вятърът и момчето” от Константин Илиев

 2015 г.

Камерен хор „Хайрланда“ – Гьотеборг, Швеция с диригент Давид Молин за за изпълнението на песента „Изгреяло ясно слънце” от Петко Стайнов